Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Ivo kritiserar psykiatriska akutmottagningar

Tillsynsmyndigheten radar upp brister hos mottagningarna i Mellansverige.

Annons:

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat samtliga psykiatriska akutmottagningar i sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro och konstaterar i en rapport att vårdgivarna brister i sitt ledningsansvar på ett sätt som gör vården mindre säker och mindre jämlik.

Tillsynsmyndigheten pekar på följande brister:

  • Kunskapsnivån hos personalen som möter patienten i telefonrådgivningen och på akutmottagningen varierar mellan och inom mottagningarna.
  • Olika uppfattningar kring vem som ska göra en första bedömning av patienten.
  • Dokumentationen vid rådgivnings- och ankomstsamtal varierar mellan och inom mottagningarna.
  • Oklar ansvarsfördelning mellan primärjour och bakjour.

Ivo skriver på sin hemsida att ledningen i en del fall kände till bristerna men inte hade analyserat och åtgärdat dem. I andra fall var det först när myndigheten påpekade resultatet av sin tillsyn som ledningen fick kännedom om dem. Myndigheten skriver:

”Ivo anser därför att det finns svagheter i den dagliga ledningen och styrningen av verksamheterna. Verksamhetsansvariga måste veta hur verksamhetens vardag ser ut, ha patienten i fokus och agera när det behövs. ”

Kommentarer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier

Våra utbildningar