Mats Reimer blogg

Publicerad 2013-08-13

Skräckbakterien - ny fästingsmitta uppmärksammad i kvällpressen

1979 upptäcktes hos schweiziska fästingar en ny intracellulär bakterie som efter hand gavs namnet Rickettsia helvetica (Helvetica = Schweiz) och sorterades in bland de bakterier som kan orsaka olika fläckfebrar som äkta epidemisk fläcktyfus, Rocky Mountain Spotted Fever, Fièvre boutonneuse, och murin endemisk tyfus. Listan på rickettsior som kan överföras med olika blodsugande leddjur kan göras ännu längre. Blanda bara inte samman tyfus med salmonellainfektionen tyfoidfeber.

Aftonbladet publicerade under sommaren inte mindre än tre artiklar om "skräckbakterien" R.helvetica. Ny skräckbakterie sprids med fästingar; Fästingsmittan stoppade 19-årige Peters hjärta. "Bakterien med det olycksbådande[?] namnet har flugit under läkarradarn länge. Symptomen påminner om borrelia men borreliabehandlingen hjälper inte och infektionen kan gå vidare och orsaka hjärtmuskelinflammation, ansiktsförlamning och hjärhinneinflammation om den inte upptäcks i tid."

Det är en svensk forskargrupps arbeten som på detta sätt uppmärksammas i Nordens största tidning. Synd att det var så många faktafel i tabloiden, speciellt att Aftonbladet genom rubriken "Stoppar hjärtan – immun mot penicillin - Var tionde smittas av fästing" kan få folk att tro att fästingbett medför stor risk för allvarlig och svårbehandlad rickettsia-infektion. Rimligen är risken att få symtom av rickettsia efter bett ännu mindre än för borrelia, där risken verkar ligga runt 1 % per fästingbett. Skulle man ändå bli infekterad med rickettsia kommer man i regel tillfriskna av sig själv. Även om penicillin inte funkar på intracellulära bakterier så är R.helvetica känslig för doxycyklin som är den vanligaste behandlingen vid borreliainfektioner som gått vidare från huden.

R.helvetica verkar finna hos fästingar över stora delar av Europa, och även i Sverige bär många av våra vanliga fästingar på denna bakterie. En fransk man som efter en skogspromenad insjuknade med oklar feber 1979 visade sig efter tillfrisknandet ha serokonverterat mot R.helvetica, och bland friska franska skogsarbetare hade ungefär en av tio antikroppssvar tydande på genomgången helvetica-infektion. Förhoppningsvis kan den pågående Sting-studien ge en bättre bild av hur det ser ut i vårt land med olika fästingburna smittor.

I Sverige har R.helvetica verkat orsaka enstaka fall med oklar feber, och har påträffats i ryggmärgsvätska från en svensk patient som insjuknade med feber och huvudvärk. CSF visade bara en lätt monocytär cellökning, patienten blev feberfri under behandling med doxycyklin men var trött länge efteråt. Man fick ingen diagnos under vårdtiden, men i prov från CSF som frusits ned har en svensk grupp senare lyckats odla fram R.helvetica.

I en studie av 206 personer i sydöstra Sverige som sökt för symtom efter fästingbett (hudutslag eller influensasymtom) visade sig i efterhand 20 av dem uppvisa serologiska tecken på rickettsiainfektion. Alla tillfrisknade (men en hade kvarstående hudproblem), trots att 17 av de 20 bara fått penicillin på misstanken om borrelia, och penicillin biter som sagt inte på rickettsia. Ungefär hälften av de 20 hade också tecken på borreliainfektion, och en fjärdedel tecken på infektion med anaplasma, så vilken mikrob som orsakade symtomen verkar oklart. Åtminstone serologiskt förekommer alltså co-infektioner, och fästingar kan bära många olika potentiella patogener, men som tur är verkar mycket få av oss bli sjuka efter bett.

Än mer oväntat är att samma forskargrupp i Uppsala nu kopplar R.helvetica till plötslig dövhet och ansiktsförlamning. (Aftonbladet kopplar samman den nya artikeln med en tidigare fallbeskrivning av två unga svenska män som dog plötslig hjärtdöd under ansträngning och hade tecken på perimyokardit som kan ha orsakats av rickettsia.) Den vetenskapliga artikel som först UNT refererat, och som Aftonbladet och Expressen därefter hakat på, handlar om att forskarna undersökt serum, och i några fall likvor, från 127 patienter med facialispares eller plötslig dövhet. Runt 10 % av dessa patienter syntes ha en säkerställd färsk infektion med rickettsia medan bara några enstaka verkade ha borreliainfektion.

Hos tre av patienterna lyckades man med PCR få fram rickettsia-DNA från spinalvätskan, men det visade sig då inte vara infektion med den fästingburna R.helvetica utan istället den närbesläktade R.felis som mer troligt överförts med kattloppan Ctenocephalides felis som förekommer hos både hund och katt. (Det finns bara något enstaka fynd där man isolerat R.felis från fästing.) I de serologiska proverna kan inte forskarna säkert skilja mellan helvetica och felis, och de skriver i artikeln att patienterna är positiva för Rickettsia spp. (dvs någon av dessa arter, men inte specificerat vilken av dem).

Innan man drar för stora slutsatser vill man gärna se fynden bekräftade av andra forskare. Samma svenska forskargrupp har för över 10 år sedan fört fram hypotesen att sarkoidos kunde vara orsakad av rickettsiainfektion. Andra forskargrupper har inte lyckats bekräfta detta, och den svenska gruppen har inte publicerat mer om rickettsia och sarkoidos.

Slutsatsen jag som enkel kliniker drar är att om jag har en patient med influensalikande sjukdom efter fästingbett, eller en patient som har feber och ett utslag om liknar borrelia i huden, så verkar det nog säkrare att välja doxycyklin än penicillin vid behandling.

Men tvärt emot vad kvällstidningen skriver så verkar alltså kopplingen mellan rickettsia och facialispares eller plötslig hörselnedsättning (om det visar sig vara ett orsakssamband) peka på att lika gärna kattloppor kan vara den misstänkta vektorn. Jag väntar sålunda på tabloidernas nästa artikel där man varnar läsarna för Rickettsia felis som verkar kunna ge hjärnhinneinflammation men också lunginflammation och leversjukdom. Förslag på rubrik: "Din hund kan göra dig sjuk - kattloppor kan smitta dig med skräckbakterie - penicilllin hjälper inte!"

Mats Reimer

Kommentarer


kommentarer

Bloggare

Mats Reimer Mats Reimer
Mats Reimer är barnläkare i Mölnlycke. Bloggen diskuterar ofta alternativmedicin i svensk sjukvård, men också pediatriska frågor som allergi eller neuropsykiatri och evidensen för vården i vardagen.
 • Mats Reimer

  Längtan efter kroppsliga orsaker till psykiska symtom

  Publicerad 2014-10-17

  Diagnostik och behandling av de sjukdomar, eller snarare konstellationer av symtom, som vi kallar psykiatriska hämmas av att så lite är känt om de bakomliggande mekanismerna. Kriterierna i diagnosbibeln DSM handlar inte om labvärden, EEG-förändringar eller fMRI, än mindre om orsaker. Det finns en längtan efter att förstå mer av psyiatrisk patogenes, så som naturvetenskapen kommit närmare en förståelse av många somatiska sjukdomar. Jag tror det är denna längtan efter etiologi som ligger bakom at... 6

  Läs hela inlägget
 • Christina Kennedy

  Gör verklighet av löftena om satsningar på primärvården

  Publicerad 2014-10-16

  Att bevaka sjukvården är att ömsom uppleva att tiden står still; ömsom stå vid kanten av en racingbana där medicinska framsteg, politiska reformer och teknisk utveckling blåser förbi så snabbt att håret ställs på ända. Tydligast blir det när man tar två steg tillbaka och betraktar skeendena lite på avstånd. Dagens Medicin fyller med detta nummer av papperstidningen 20 år och de senaste veckorna har vi på redaktionen bläddrat i gulnande exemplar av de allra första tidningarna. Sidorna fylldes me...

  Läs hela inlägget
 • Carl-Magnus Hake

  Perspektiv på början av en revolution av cancervården

  Publicerad 2014-10-15

  I december förra året deklarerade tidskriften Science att immunterapi mot cancer var 2013 års vetenskapliga genombrott. Jag tillhörde dem som måhända tyckte beslutet var lite tidigt. (Och även Science egen redaktion verkade inte helt övertygade om att tajmingen var helt perfekt). Immunterapi mot cancer är förmodligen det hetaste forskningsområdet inom medicinen just nu. Men ännu saknas långtidsresultat vad gäller förbättrad överlevnad för de två slag av behandlingar som det talas mest om, nämlig...

  Läs hela inlägget
 • Ing-Britt Persson

  Rolig bok om autism!

  Publicerad 2014-10-15

  "När jag var liten visste jag inte ens att jag var ett autistiskt barn med särskilda behov. Hur jag fick reda på det? För att folk talade om att jag var olik alla andra, och att det var ett problem." Orden är ur nya boken "Därför hoppar jag" av Naoki Higashida. Men hör ni, olik alla andra är väl var och en av oss, eller hur? Men tänk om det var ett problem! Hur är det egentligen där inne i autismens tysta salar? Vi kan ha roligt och samtidigt ta reda på det genom att läsa "Därför hoppar jag: en...

  Läs hela inlägget
 • Hanna Brus

  Hatet mot ”barnläkaren” - symtomatiskt för ett utbrett läkarförakt?

  Publicerad 2014-09-29

  I våras skapade jag ett nätupprop till stöd för narkosläkaren Viveka Lindén och hennes kamp för upprättelse. Uppropet har i skrivande stund samlat in smått otroliga 8844 underskrifter. Läkaren frikändes från dråpanklagelserna i det så kallade barnläkarfallet eller Astrid Lindgren-fallet, efter drygt tusen dagar som misstänkt. Utöver tiden som misstänkt förlorade hon inte bara sitt arbete, människors hot och hat jagade även ut henne från sitt hem. Jag, liksom många andra, har följt fallet i oli... 4

  Läs hela inlägget
 • Helena Peltola

  När minnet sviktar

  Publicerad 2014-06-10

  På grund av ett ortopediskt tillstånd har jag av ergonomiska skäl fått variera mina sedvanliga arbetsuppgifter under en tillfällig period, för att slippa vara sjukskriven. Till en början var det lite oro i leden, och allas flexibilitet sattes på prov. Att byta arbetsuppgifter med varandra är lättare sagt än gjort och det är intressant hur inkörd på sitt egna spår de flesta är. Så även jag, men nöden har ingen lag. Så då blev det så i alla fall och för min del innebar det att jag fick byta en del... 3

  Läs hela inlägget
 • Mikael Nestius

  Läkemedelsföretag och apotek dribblar bort patientens förmån

  Publicerad 2014-02-27

  Det håller på att byggas upp en ohelig allians mellan en del läkemedelsföretag och apotekskedjorna som innebär att priset på vissa läkemedel skjuter i höjden. Det är läkemedelsföretag som helt eller delvis drar bort läkemedel från läkemedelsförmånen för att på så sätt kunna sätta vilka priser de vill. Läkemedlet får då inte längre något statligt stöd, men samtidigt blir prissättningen fri. Dessutom får apoteken inte byta ut ett läkemedel som namngivits i receptet mot ett generiskt likvärdigt om ... 17

  Läs hela inlägget
 • Eva Sonesson

  Störningar

  Publicerad 2014-02-02

  Sedan en tid bedriver en av landets större fackliga organisationer en ganska intensiv och förmodligen även påkostad marknadsföringskampanj som bland annat består av att en namne till mej i olika sammanhang utalar att hon inte vill bli störd på sin fritid. Det tog ett tag innan jag förstod vad kommentarerna jag fick på jobbet och på Facebook kom ifrån. Men till slut, när jag själv hade sett reklamen ett par gånger, kopplade jag ihop sammanhanget. Några trodde att hon var jag, andra tyckte bara at... 1

  Läs hela inlägget
 • Jon Gunnarsson Ruthman

  Tid

  Publicerad 2013-12-09

  De senaste veckorna har varit turbulenta i vårt team. Vår projektkoordinator sa upp sig plötsligt i början av månaden. När jag kom hem från min välbehövda semester hade vår medicinska teamledare blivit sjuk och åkt hem för att vila upp sig. Jag har nu temporärt tagit över positionen tills han blivit bättre men det ser ut som det kommer att ta ett tag. Mina dagar har därför förändrats drastiskt. Jag har nu två telefoner, två datorer och dubbelt så mycket arbete vilket innebär att jag tyvärr måste...

  Läs hela inlägget

Bloggare

 • Christina Kennedy

  Christina Kennedy

  Dagens Medicins chefredaktör Christina Kennedy bloggar om vård och pol...
  Gå till blogg
 • Jon Gunnarsson Ruthman

  Jon Gunnarsson Ruthman

  Jon Gunnarsson Ruthman är sjuksköterska. Han arbetar för Läk...
  Gå till blogg
 • Helena Peltola

  Helena Peltola

  Sjuksköterska från Falun som sedan 2006 arbetar som astma/kol- och mot...
  Gå till blogg
 • Eva Sonesson

  Eva Sonesson

  Eva Sonesson är sjuksköterska med stor passion för sitt arbete. H...
  Gå till blogg
 • Carl-Magnus Hake

  Carl-Magnus Hake

  Carl-Magnus Hake är Dagens Medicins vetenskapsredaktör som bevakar fl&...
  Gå till blogg
 • Hanna Brus

  Hanna Brus

  Hanna Brus, kiropraktor, drömde i tonåren om att bli en framståen...
  Gå till blogg
 • Ing-Britt Persson

  Ing-Britt Persson

  Ing-Britt Persson har arbetat som bibliotekarie inom sjukvården i 25 å...
  Gå till blogg
 • Mats Reimer

  Mats Reimer

  Mats Reimer är barnläkare i Mölnlycke. Bloggen diskuterar ofta al...
  Gå till blogg
 • Mikael Nestius

  Mikael Nestius

  Dagens Medicins vd och tidigare chefredaktör Mikael Nestius bloggar om v...
  Gå till bloggSemesterboende

Semesterboende

Hitta din drömsemester

Hyr ditt semesterboende av en kollega i sjukvården, eller hyr ut ditt eget semesterhus.

Senast inkommna