Nu är det hög tid att se över be­hörighetsreglerna för perfusionister.

En perfusionists arbetsuppgifter är bland annat att överta hjärtats och lungornas funktion under hjärtkirurgi.

I dag ställs inga formella utbildningskrav. Detta är anmärkningsvärt eftersom ingen annan i thoraxteamet har den kompetens som krävs för att utföra det perfusionisten gör.
I Norge och USA har perfusionisten yrkeslegitimation. I Storbritannien krävs brittisk utbildning, då man har haft flera fall av patientskador där yrkesutövare med utbildning från andra länder varit inblandade.

Perfusionisterna i Sverige är organiserade i Swesect. De strider för en yrkeslegitimation.
Då det finns utrymme för internationell rekrytering borde en legitimation vara ett givet krav så att arbetet även i framtiden kommer att präglas av hög patientsäkerhet. Myndighetskontakter har tagits från perfusionisternas sida sedan 1980-talet, utan resultat.

Med tanke på att en perfusionists arbete är helt självständigt och att han eller hon inte har någon att rådfråga anser jag att det slutligen är dags för riksdagen att ge perfusionisterna legitimation.
Med hjälp av medicinsk teknik motverkar perfusionisten döden i realtid.