Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
03 dec

Dagens Medicin bjuder in till postkonferens 3 december med presentationer av de viktigaste nyheterna om lungcancer från årets två stora cancerkongresser, American Society of Clinical Oncology, ASCO och European Society for Medical Oncology, ESMO.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
03 dec

Dagens Medicin och Svensk lungmedicinsk förening, bjuder in till postkonferens den 3 december. Under en eftermiddag presenterar vi de viktigaste nyheterna från den lungmedicinska kongressen ERS i München.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
03 dec

De nya läkemedlen för behandling av kronisk hepatit C är nu på väg ut på klinikerna. Behandlingen innebär ett medicinskt genombrott och väcker hopp hos patienterna, men ställer sjukvården inför svåra frågor.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
09 dec

Välkommen till Sjukvårdens HR-dag 2014 – Dagens Medicins årliga konferens med ett program särskilt utformad för dig som arbetar med HR-frågor i sjukvården.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
09 dec

Den 9 december bjuder Dagens Medicin in till ett eftermiddagsseminarium om vilka strategier som krävs på global och lokal nivå för att förhindra att vanliga infektioner inte längre går att bota.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
10 dec

Välkommen till vår fortbildningsdag i agil HR för sjukvården. Under en intensiv dag får du veta vad det innebär att anamma ett agilt förhållningsätt och vilka krav det ställer på HR-funktionen, samt hur du rent praktiskt gör för att utveckla och leverera agila HR-processer och tjänster.

Stad:
Malmö
Arrangör:
Dagens Medicin
15 jan

Välkommen till Malmö och ett spännande möte om framtidens sjukvård den 15 januari 2015. Ny lagstiftning, ny teknik och förändrade värderingsmönster innebär ett kraftigt ökat förändringstryck på sjukvårdens organisation och sätt att möta patienterna.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
29 jan

Välkommen till Sjukvårdens forskningsdag 2015. Årets program tar avstamp i de satsningar som nu görs för att stärka forskning och innovation på life science-området i Sverige. Kan de bidra till att ge fler människor tillgång till de medicinska framstegen och göra sjukvården bättre och effektivare?

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
04 feb

2105 går patentet ut för några av de mest använda biologiska läkemedel. Är vi beredda på biosimilarernas intåg? Välkommen till Dagens Medicins eftermiddagsseminarium med aktuella diskussioner och viktiga exempel från länder med ledande kunskap på området.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
05 feb

Välkommen till Hjärtat i blickpunkten – kardiologi i vardagen 5-6 februari i Stockholm. Under två kursdagar med föreläsningar och workshops erbjuds ny kunskap, erfarenhetsutbyte och diskussionen om vanliga kardiologiska tillstånd i läkarens kliniska vardag

Semesterboende

Semesterboende

Hitta din drömsemester

Hyr ditt semesterboende av en kollega i sjukvården, eller hyr ut ditt eget semesterhus.

Senast inkommna