Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
05 nov

Välkommen till Apoteksdagen 2014. Hur bygger vi broar mellan apotek och vård, och skapar bättre samverkan mellan apoteks- och vårdpersonal för bättre läkemedelsanvändning och bättre patienthälsa?

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
07 nov

Välkommen till en introduktionsdag för dig som vill lära dig grundprinciperna för hälsoekonomi och få en insikt i hur grundläggande hälsoekonomiska begrepp och modeller används i sjukvården.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
12 nov

Välkommen till en inspirerande kunskapsdag om personcentrerad vård i praktiken. Alla talar om att framtidens sjukvård måste möta individens behov, men hur får vi det att hända?

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
12 nov

Nu startar arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom. På Neurologidagen den 12 november diskuterar vi behov och förutsättningar för att utveckla vård och rehabilitering inom dessa två diagnoser och även andra områden inom neurologin.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
13 nov

Välkommen till en avancerad EKG-utbildning 13-14 november i Stockholm. Under två kursdagar, som leds av välrenommerade specialister, varvas föreläsningar, diskussioner och gruppövningar med EKG- tolkning med kliniskt relevanta övningsexempel på arytmi, ischemi, arbetsprov samt idrott och EKG.

Stad:
Malmö
Arrangör:
Dagens Medicin
14 nov

Välkommen till Världsdiabetesdagen 2014 den 14 november i Malmö. Vi vet hur bra diabetsvård ska vara – vem ansvarar för att se till att den genomförs i regioner, landsting och primärvård?

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
18 nov

För åttonde året i rad arrangerar Dagens Medicin Privatvårdsdagen - en mötesplats för alla aktörer som påverkas av utvecklingen när det gäller valfrihet och mångfald i vården. Årets program sätter fokus på det förändrade politiska landskapet efter valet.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
19 nov

I Sverige har vi förutsättningar att bli världsledande på behandling av cancer, men tar vi vara på möjligheterna? Hur ser villkoren ut för att nå dit, och vilka förändringar krävs? Välkommen till Cancerdagen 2014.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
20 nov

Välkommen till Rätta läkemedel till äldre 20-21 november, två kursdagar om behov, insättning, interaktioner, utsättning och olämpliga kombinationer av läkemedel till äldre. En kurs för specialister i allmänmedicin, ST-läkare samt andra intresserade specialister med föreläsningar som varvas med diskussioner och workshops med patientfall.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
25 nov

Välkommen till en konferens med professor Michael E. Porter – en av världens ledande auktoriteter inom strategi och värdebaserad vård.

Semesterboende

Semesterboende

Hitta din drömsemester

Hyr ditt semesterboende av en kollega i sjukvården, eller hyr ut ditt eget semesterhus.

Senast inkommna