Stad:
Umeå, Göteborg, Linköping
Arrangör:
Dagens Medicin
10 sep

Vi bjuder in till workshop i Umeå, Göteborg och Linköping för diskussion om de kommande nationella riktlinjerna om MS och Parkinsons sjukdom.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
10 sep

Snart avgörs vilka politiker som får förtroendet att styra över stockholmarnas hälso- och sjukvård de närmaste fyra åren. Välkommen till sjukvårdspolitisk debatt med toppkandidaterna till valet i Stockholms läns landsting.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
11 sep

Dagens Medicin, Svensk urologisk förening och Svensk förening för urologisk onkologi, bjuder in till postkonferens 11 september, Under en förmiddag presenterar vi de viktigaste nyheterna från cancerkongressen Asco.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
18 sep

Välkommen till Hjärtat i blickpunkten – kardiologi i vardagen 18-19 september i Stockholm. Under två kursdagar med föreläsningar och workshops erbjuds ny kunskap, erfarenhetsutbyte och diskussionen om vanliga kardiologiska tillstånd i läkarens kliniska vardag.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
25 sep

Välkommen till en fördjupningskurs i klinisk EKG-tolkning 25-26 september i Stockholm. Under två kursdagar, som leds av välrenommerade specialister, varvas föreläsningar, diskussioner och gruppövningar med EKG-tolkning med kliniskt relevanta övningsexempel på arytmi, ischemi, rytmrubbningar av annan genes samt idrott och EKG.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
02 okt

Välkommen till Vårdprocessdagen 2014. Hur skapar vi bättre vårdprocesser och samverkan över gränserna för ökad tillgänglighet och patientsäkerhet genom hela vårdkedjan?

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
08 okt

Det är dags för ett nytt, mer proaktivt sätt, att arbeta med förebyggande livsstilsåtgärder. På Livsstil & hälsa den 8 oktober bjuder vi in till diskussion, kunskaps- och erfarenhetsutbyte om nya strategier och arbetsmetoder.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
15 okt

Välkommen till en fortbildningsdag för allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin om diagnostik och handläggning av hudsjukdomar i allmänläkarens vardag. Interaktiva föreläsningar varvas med gruppövningar med patientfall.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
16 okt

Välkommen till två konferensdagar om framtidens specialistsjukvård, i Stockholm och i Göteborg. Här hittar du programmet i Stockholm 16 oktober.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
16 okt

Välkommen till Psykiatri i primärvården 16 oktober, en kursdag om psykisk ohälsa och psykiska symtom i allmänläkarens vardag. Under kursdagen, med fokus på depression, utmattningssyndrom, ångest och ADHD hos vuxna, varvas föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.

Dagens Medicin Agenda

Semesterboende

Semesterboende

Hitta din drömsemester

Hyr ditt semesterboende av en kollega i sjukvården, eller hyr ut ditt eget semesterhus.

Senast inkommna