Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
08 maj

Sexualiteten är en viktig del av människans hälsa och ohälsa. Många vanliga sjukdomar och sjukdomsbehandlingar får negativa följder för den sexuella funktionen och välbefinnandet. Välkommen till en kursdag som ger en inblick i utredning och behandling vid vanliga sexuella problem och dysfunktioner samt hur man kan prata om sexualitet med patienten.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
08 maj

Välkommen till vår fortbildningsdag i agil HR för sjukvården. Under en intensiv dag får du veta vad det innebär att anamma ett agilt förhållningsätt och vilka krav det ställer på HR-funktionen, samt hur du rent praktiskt gör för att utveckla och leverera agila HR-processer och tjänster.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
08 maj

Välkommen till en temadag om hälsoekonomi med ett program särskilt utformat för dig som är politiker, eller dig som möter politiker i sjukvården. Programmet ger exempel på hur hälsoekonomi kan användas som stöd i politiska beslut, och ger kunskap om hälsoekonomiska modeller och begrepp.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
09 maj

Dagens Medicin bjuder in till ett aktuellt frukostmöte den 9 maj. Regeringen kommer med en ny utredning i slutet av april. Vi debatterar de nya lagförslag som den föreslår – hur påverkar det dig, patienten, och sjukvården i stort?

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
13 maj

Välkommen till Patientens dag, en mötesplats för patienter och sjukvård. Inspireras av förebilder och nytänkare och möt företrädare för patienter, profession, politik och andra beslutsfattare i diskussioner om hur patienten kan bli en resurs i sjukvårdens utveckling.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
14 maj

Välkommen till Dagens Medicins och Veckans Affärers Lifesciencedag 2014. Vad behöver svensk lifescience mer än visioner för att återta sin tidigare position som en globalt ledande aktör i utvecklingen av ny medicinsk kunskap som kan leda till nya produkter och tjänster.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
16 maj

Välkommen till Strategidagen 2014 som i år tar greppet om de stora frågorna för sjukvårdens ledning och styrning. Vilket ledarskap och vilka spelregler krävs för att klara det utmanande uppdraget för framtidens sjukvård?

Stad:
Stockholm, Odengatan 65
Arrangör:
Dagens Medicin
21 maj

Välkommen till Kvinnornas ledarskapsdag 2014. Årets program sätter fokus på chefers och ledares visionära ledarskap i vården. Lyssna till och diskutera med framgångsrika chefer, ledande opinionsbildare, forskare och experter som ger inspiration, konkreta råd och nya infallsvinklar på vårdens ledarskap.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
22 maj

Välkommen till en kursdag om diagnostik och handläggning av hudsjukdomar i klinisk vardag. Interaktiva föreläsningar varvas med gruppövningar med patientfall.

Stad:
Stockholm
Arrangör:
Dagens Medicin
22 maj

Välkommen till Psykiatridagen 2014. Årets program tar sin utgångspunkt i de förändringar som har initierats av de senaste årens stora nationella satsningar på psykiatrin.

Dagens Medicin Agenda

Semesterboende

Semesterboende

Hitta din drömsemester

Hyr ditt semesterboende av en kollega i sjukvården, eller hyr ut ditt eget semesterhus.

Senast inkommna