Stress, sömnsvårigheter, nackvärk och oro. Enligt Visions huvudskyddsombud på Sundsvalls sjukhus lider de medicinska sekreterarna på IHLÖ, infektion, hud, lung och ögon, av allvarliga hälsoproblem.

Den psykosociala arbetsmiljön för medicinska sekreterare på Sundsvalls sjukhus är hårt ansträngd, enligt huvudskyddsombudet. Skälet är att antalet medicinska sekreterare har minskat från 18 till 15 utan att arbetstyngden har minskat.  

Verksamhetchefen medger att patientflödet är i stort sett detsamma som tidigare år och tar i ett brev upp vilka arbetsrutiner som finns i dag. Men Visions huvudskyddsombud är inte nöjt med det svar hon har fått. Därför ligger ärendet nu hos Arbetsmiljöverket.