Utmärkelsen delades ut av statssekreterare Karin Johansson (KD) på Kvinnornas ledarskapsdag, ett seminarium arrangerat av Dagens Medicin på Grand Hotel i Stockholm under onsdagen.

Till  titeln kandiderade 58  kvinnliga ledare från olika håll i landet, och Patricia Enocson vann med följande motivering: ”För sitt synliga och stöttande ledarskap i en geografiskt utspridd organisation, där hon genom stort engagemang och strategiskt arbete, har lyckats åstadkomma motiverade medarbetare, tydliga förbättringar och mätbara resultat.”

Ytterligare två pristagare, Sari Ponzer, verksamhetschef, verksamhetsområde ortopedi, Södersjukhuset, samt Camilla Olli, omvårdnadschef, Stockholmsgeriatriken, fick hedersomnämnanden av juryn.

Motiveringen för Sari Ponzer lyder: ”För sin förmåga att med stor drivkraft och elegans balansera mellan sitt chefsuppdrag och sitt engagemang i forskning och utbildning. I sitt ledarskap som inspirerar till samverkan uppmuntrar och stödjer hon var och ens delaktighet med stor tillit.”

Motiveringen för Camilla Olli lyder: ”För sin förmåga att i en tid med ökande krav och minskande resurser genomföra nyskapande förbättringsarbeten med fokus på de äldres behov. Hennes ledarskap får medarbetarna att växa och utvecklas i teamet.”

Utmärkelsen Årets kvinnliga ledare instiftades 2010 av Dagens Medicin i syfte att inspirera kvinnor i vården att ta ledande positioner och utvecklas i sitt ledarskap.