I början av förra året skulle Landstinget Sörmlands tre sjukhus bli mer restriktiva med att anlita hyrläkare. Kostnaderna för inhyrd personal skulle halveras till september 2011.

Men försöket har misslyckats. Trots att det krävs en dispens för att en klinik ska få tillsätta hyrläkare har kostnaderna i stället ökat, skriver Eskilstuna-Kuriren.

– Vi har i dag fler hyrläkare än vad vi ger dispenser. Kontrollen är inte så pass stor som vi tycker den borde vara. Effekten av beslutet från förra året blev inte den vi hade hoppats på, säger Thomas af Bjur (FP), länssjukvårdsnämndens ordförande till Eskilstuna-Kuriren.

Under 2011 betalade Landstinget Sörmland nära 100 miljoner kronor för inhyrd personal, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med året innan.

Ett totalt stopp för hyrläkare fungerar inte, enligt Thomas af Bjur. Han tror att en långsiktig lösning på problemet är att erbjuda bra löner och utvecklingsmöjligheter för läkare.