– Jag kan inte säga exakt när man upptäckte det, men då såg det illa ut. I förra veckan gick vi ut med extra chefsinfo till alla chefer på sjukhuset och informerade om det här. Sedan har vi lagt ut informationen på intranätet, berättar Klas Östman, presschef på Karolinska universitetssjukhuset, för Dagens Medicin.

Exakt vad som har hänt är inte klart, enligt Klas Östman. Men det verkar som att de åtgärder som skulle ha genomförts för att rationalisera verksamheten inte har tillämpats i tillräcklig utsträckning. Det gäller både för Huddinge och Solna.

– Nu när vi ser det här, att kostnaderna ökar för mycket, måste vi se till att åtgärderna genomförs, säger Klas Östman.

Om inte kostnadsökningen bromsas kan sjukhuset gå över budget med 300 miljoner kronor i år, uppger Expressen. Därför stoppar sjukhuset alla nyanställningar. Ingen kommer att varslas om uppsägning, men det kan bli så att vikariat inte förlängs.

– Vi inför stopp av nästan alla inköp som inte är patientrelaterade och kommer att vara mycket restriktiva med resor, säger Klas Östman till Dagens Medicin.

De kliniker som har störst problem med ökande kostnader måste komma med konkreta åtgärder före den 15 juni. Klas Östman kan inte svara på vilka de är.

Kommer det här att märkas i verksamheten, bland personal och patienter?

– Patientsäkerheten får inte påverkas. Men det är klart att det kan komma att bli besvärligt på sina håll, när vi inte kan ersätta folk som slutar.

Hur många kommer att påverkas?

– Inom ramen för vår effektiviseringsplan ska vi få till en personalminskning med 400 personer. Vi kommer att hamna på 2010 års bemanningsnivå.

Det är för tidigt att säga hur den oväntade kostnadsökningen kommer att påverka nästa års budget, enligt Klas Östman.