Skyddsombuden för Vårdförbundet, Kommunal, Vision och Läkarförbundet vid Skånes universitetssjukhus i Lund har gjort en gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket, berättar Vårdfokus.

I anmälan står det att läget på akuten i Lund försämrats kraftigt på grund av minskad personal och överbeläggningar. Patienter vårdas på madrasser på golvet i korridorer. Svårt multisjuka och patienter i livets slutskede vårdas på akuten för att de inte får plats på någon annan avdelning.

Personal upplever stress, som visar sig i form av sömnproblem, magbesvär och ångest.

Skyddsombuden tror att läget kan förvärras om problemen inte åtgärdas.