Huvudskyddsombuden från fyra fackförbund gör gemensam sak och sätter press på Hallands sjukhus Varberg. De fyra är Vårdförbundet, Hallands Läkarförening, Kommunal och Vision. De har under lång tid påtalat problemen, men fått höra att sjukhuset saknar resurser för att rätta till problemen, skriver de i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Akutmottagningen byggdes 1972, och är inte anpassad för dagens patientströmmar. Enligt skyddsombuden är det svårt att ge en bra och säker vård i lokalerna, vilket gör att personalen känner oro och stress. Patienter hamnar ofta i sängar i korridorerna och det saknas lokaler för expedition och material samt utrymme för svåra samtal med patienter och anhöriga.