Benny Ståhlberg blev chef över primärvården i Skåne i maj 2008.

Under hösten samma år anställde han flera nya chefer till primärvården. 

Nu rapporterar Skånska Dagbladet att två av de rekryterade cheferna är medlemmar i samma frimurarloge som Benny Ståhlberg. Något denne inte berättat om under rekryteringsprocessen.

– Jag sade att vi kände varandra, men tänkte faktiskt inte på att berätta om frimureriet, säger Benny Ståhlberg till tidningen. 

Lars Kristensson, produktionsdirektör i Region Skåne och Benny Ståhlbergs närmaste chef, säger till tidningen att han nu ska höra efter med Benny Ståhlberg hur rekryteringen gått till.

Han betonar att han inte tycker att det går att säga att rekryteringen skulle ha gått fel till enbart utifrån att de tre är med i samma frimurarloge.

– Det är väldigt svårt att dra gränsen för vad som är okej och inte okej i en sån här situation. Det är lätt hänt att man har en kategorisk hållning. Trots allt behöver det här inte vara något problem, säger han till Skånska Dagbladet.