Jag hoppades att det skulle bli ett ryck uppåt för löneförhandlingarna under 2012, men så blev det inte, säger Emma Spak, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

AT-läkarna kämpar på många olika sätt för att få en bättre ställning i sjukvården och inte minst gäller det inflytandet över lönerna. I stället för att betraktas som ett anonymt kollektiv vill de värderas utifrån vad de faktiskt gör.

2011 fick 35 procent av AT-läkarna förhandla om lönen innan de påbörjade sin tjänstgöring, enligt Sylf. Förra året hade den andelen ökat marginellt, till 38 procent.

– Skillnaderna mellan olika landsting är också mycket stora, säger Emma Spak.

I topp 2012 låg Gotland, Västmanland och Dalarna där över 80 procent fick förhandla vid starten – i botten Stockholm, Norrbotten och Sörmland där det gällde färre än 10 procent.

Den utvidgade rätten att förhandla finns i det centrala löneavtalet som gäller från den 1 april 2011. En förhandling ska ske innan tjänstgöringen börjar och en efter 12 månader i stället för tidigare 18 månader. Allt förutsatt att arbetsgivarna och Läkarförbundet inte träffat lokala avtal om en annan ordning.

– AT-läkarnas förhållanden börjar därmed mer likna andra läkares med en årlig lönerevision, säger Emma Spak.

Enligt en enkät till lokalavdelningarna inom Sylf har förhandlingarna efter tolv månader fått ett större genomslag än förhandlingarna om ingångslönerna. Sylf fortsätter nu att informera om rättigheterna enligt avtalet för att få ett genombrott.

– Men samtidigt får förhandlingar inte bli ett spel för gallerierna. AT-läkarna måste få träffa en person med mandat att sätta lön, helst en särskild AT-chef, säger Emma Spak.

Örebro läns landsting har inte kommit i gång med individuella förhandlingar för AT-läkarna. Frågan ska börja diskuteras med personalcheferna på förvaltningarna som anställer AT, enligt förhandlingschefen Roland Hennerdal.

– Men det blir inte enkelt att värdera AT-läkarna, eftersom de befinner sig på många olika ställen och har många chefer under tjänstgöringen, säger han.

Det är meningen att de ska delta i ett lönesamtal som alla andra medarbetare i landstinget. Men det är nog sällan de blir av, befarar Roland Hennerdal.

– Men vi ska klara av att förändra förhandlingarna. Hittills har vi hållit samman lönesättningen och det vi då slipper är ett godtycke.

Landstinget i Kalmar län har tillsammans med Sylf hittat en modell för förhandlingarna efter tolv månader. På varje ställe AT-läkaren tjänstgör fyller verksamhetschefen i ett underlag för lönesättningen och där värderas sex kriterier: kunnande, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, bemötande/empati, initiativförmåga och ansvar/omdöme.

Med underlagen och en sammanfattande bedömning som grund genomförs sedan ett medarbetarsamtal och en löneförhandling med AT-läkaren. Men löneskillnaderna kan inte bli hur stora som helst, påpekar Thomas Lavergren, övergripande studie­rektor i Landstinget i Kalmar.

Grundlönen är 29 000 kronor i månaden och den som får största påslaget efter tolv månader kan få en tusenlapp mer i månaden.

Arbetsgivarna och Sylf var överens om att börja med att införa förhandlingar efter tolv månader. Men nu anser Erik Stomrud, ordförande i Sylfs lokalavdelning i Kalmar, att det är dags att även
förhandla om ingångslönerna.

Landstinget har hittills hållit emot eftersom det är så svårt att göra individuella värderingar av AT-läkarna innan de börjar arbeta.

Styrkan med Kalmars modell för förhandlingen efter tolv månader är, enligt Thomas Lavergren, att den är transparant.

Alla vet vilka kriterier som gäller och många handledare bedömer en läkare. Svagheten är att den lönesättande chefen är helt beroende av andra personers uppfattningar, sällan känner han eller hon AT-läkaren personligen.

Löneligan

Siffrorna visar lägsta ingångslön med 2013 års löneläge för AT-läkare på respektive sjukhus. Stjärna (*) betyder 2012 års löneläge.

Ort

Sjukhus

Lön

Gälllivare

Gällivare sjukhus

31 600

Kalix

Kalix sjukhus

31 600

Kiruna

Kiruna sjukhus

31 600

Piteå*

Piteå sjukhus

31 600

Arvika

Sjukhuset i Arvika

31 500

Eksjö*

Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö

31 500

Torsby

Sjukhuset i Torsby

31 500

Värnamo*

Värnamo sjukhus

31 500

Karlshamn*

Blekingesjukhuset, Karlshamn

31 100

Karlskrona*

Blekingesjukhuset, Karlskrona

31 100

Lycksele*

Lycksele lasarett

31 100

Avesta*

Avesta lasarett

31 000

Ludvika

Ludvika lasarett

31 000

Mora

Mora lasarett

31 000

Sollefteå*

Sollefteå sjukhus

30 500

Sundsvall*

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

30 500

Örnsköldsvik*

Örnsköldsviks sjukhus

30 500

Mariehamn*

Ålands centralsjukhus

30 400

Luleå

Sunderby sjukhus

30 100

Skellefteå*

Skellefteå lasarett

30 100

Karlskoga*

Karlskoga lasarett

30 000

Karlstad

Centralsjukhuset i Karlstad

30 000

Lindesberg*

Lindesbergs lasarett

30 000

Oskarshamn*

Oskarshamns sjukhus

30 000

Jönköping*

Länssjukhuset Ryhov

29 500

Gävle

Gävle sjukhus

29 500

Ljungby*

Lasarettet i Ljungby

29 500

Växjö*

Centrallasarettet i Växjö

29 500

Katrineholm

Kullbergska sjukhuset

29 300

Umeå*

Norrlands universitetssjukhus

29 100

Falun

Falu lasarett

29 000

Hudiksvall

Hudiksvalls sjukhus

29 000

Kalmar*

Länssjukhuset i Kalmar

29 000

Västervik*

Västerviks sjukhus

29 000

Östersund*

Östersunds sjukhus

29 000

Lidköping

Skaraborgs Sjukhus (SKAS)

28 800

Skövde

Skaraborgs Sjukhus (SKAS)

28 800

Linkping

Universitetssjukhuset i Linkping

28 700

Motala

Lasarettet i Motala

28 700

Enköping

Lasarettet i Enköping

28 500

Visby*

Visby lasarett

28 500

Eskilstuna

Mälarsjukhuset

28 300

Nyköping

Nyköpings lasarett

28 300

Norrköping*

Vrinnevisjukhuset

28 100

Uppsala

Akademiska sjukhuset

28 000

Örebro*

Universitetssjukhuset Örebro

28 000

Västerås*

Centrallasarettet i Västerås

27 700

Hässleholm

Sjukhuset i Hässleholm

27 000

Kristianstad

Centralsjukhuset i Kristianstad

27 000

Trollhättan

Norra Älvsborgs Länssjukhus

26 900

Uddevalla

Uddevalla sjukhus

26 900

Göteborg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

26 800

Kungälv*

Kungälvs sjukhus

26 800

Norrtälje*

Norrtälje sjukhus

26 700

Stockholm

Capio S:t Görans sjukhus

26 700

Stockholm*

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

26 700

Stockholm*

Karolinska universitetssjukhuset Solna

26 700

Stockholm*

Danderyds sjukhus

26 700

Stockholm*

Södersjukhuset

26 700

Södertlje*

Södertlje sjukhus

26 700

Trelleborg*

Lasarettet Trelleborg

26 500

Alingsås*

Alingsås lasarett

26 300

Borås*

Södra Älvsborgs sjukhus

26 300

Halmstad*

Länssjukhuset i Halmstad

26 000

Helsingborg

Helsingborgs lasarett

26 000

Landskrona

Lasarettet i Landskrona

26 000

Varberg*

Hallands sjukhus Varberg

26 000

Ängelholm*

Ängelholms sjukhus

26 000

Ystad*

Lasarettet i Ystad

25 500

Lund

Skånes universitetssjukhus, Lund

25 500

Malmö

Skånes universitetssjukhus, Malmö

25 500

Fotnot: Kartläggningen är gjord i januari 2013. Vissa sjukhus kunde då fortfarande bara uppge 2012 års löneläge, ändringar kan ha skett därefter.

Källa: Sjukhusens egna uppgifter