Även sjuksköterskor och sjukgymnaster ska ges möjlighet att forska på arbetstid. För Piteå-Tidningen uppger landstingsrådet Kent Ögren (S) att satsningen ska ”skapa förutsättning för en mer akademisk miljö på Sunderby sjukhus”.

– Vi ser två stora fördelar, dels handlar det om att utveckla sjukvården i Norrbotten och få fram nya behandlingsmetoder och tekniska hjälpmedel, dels tror vi att på sikt blir det lättare att få upp läkare hit, säger Kent Ögren till tidningen.

För en AT-läkare skulle det innebära att tjänstgöringstiden förlängs med sex månader.

Ett beslut ska fattas på landstingsfullmäktige senare i veckan.