Jonas Rastad, som tillträdde som regiondirektör i december i fjol, vill se ett bättre samarbete mellan förvaltningarna inom sjukvården.

– Vi behöver stärka ledning och styrning av vår egen sjukvårdsproduktion och skapa större samsyn, konstaterar han.

Därför vill Jonas Rastad att vården organiseras i tre förvaltningar. Tanken är att detta ska underlätta för både akutsjukvård och primärvård och ge en effektivare administration med flexiblare uppdrag.

Ett mer konkret förslag på organisation ska presenteras under senare delen av mars.