Förslaget finns i ett delbetänkande från socialdepartementets utredning om bättre behörighetskontroll över hälso- och sjukvårdspersonal.  

Behovet av att smidigare få tillgång till Socialstyrelsens personuppgifter om vårdpersonal är stort, både hos vårdgivare och allmänhet, uppger Rickard Broddvall, sakkunnig i utredningen.

Redan i dag kan man kontakta Socialstyrelsen för att få uppgifter om exempelvis behörighet och legitimation. Förslaget handlar om att göra vissa av uppgifterna åtkomliga via en nättjänst.

– Vårdgivare måste då inte gå vägen via Socialstyrelsen för att få reda på om en läkare har indragen förskrivningsrätt, säger Rickard Broddvall.

Men allmänheten skulle bara få tillgång till ett begränsat antal uppgifter, som namn, födelseår, yrke samt datum för utfärdande av legitimation, framhåller han.

– Information om prövotid eller indragen förskrivningsrätt kommer inte att finnas tillgänglig för allmänheten. Då får man som vanligt gå via Socialstyrelsen, säger Rickard Broddvall. 

Syftet är att ge patienten mer trygghet genom att lättare kunna kolla upp den vårdpersonal de har att göra med.

Tror du inte att det kommer upplevas som integritetskränkande?

– Det kan möjligen upplevas som ett intrång. Men jag tycker inte det handlar om några känsliga uppgifter om personen. I utredningen har vi vägt nyttan mot risken för intrång i den personliga integriteten, säger hRickard Broddvall.

– Systemet finns i andra nordiska länder. Ambitionen med förslaget är att patienten ska vara delaktig.