Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd behandlar i dag en ny rapport som rör medicinsk turism. Redan i höst hoppas landstinget kunna erbjuda högspecialiserad vård till vuxna och äldre i bland annat Ryssland, Ukraina, Kazakstan och USA, berättar Västerbottens-Kuriren.

Enligt landstinget är patientunderlaget för den högspecialiserade vården vid Norrlands universitetssjukhus begränsat. Genom att satsa på att få dit fler utländska patienter hoppas landstinget kunna få en tillräcklig volym för att fortsätta utvecklas och specialisera sig inom vård och forskning.

Landstinget förväntar sig en uppstartskostnad på 1,8 miljoner kronor och cirka 1,1 miljoner kronor i årliga driftskostnader. Det ska räcka med 17 patienter varje år för att den särskilda enhet som ska sköta den medicinska exporten ska vara självfinansierad, står det i rapporten.

Förslaget rör hjärtkirurgi, neurocentrums sterotaktiskt funktionella neurokirurgi och cancercentrums strålbehandling. Västerbottens läns landsting hoppas kunna samarbeta med Exportrådet för att genomföra förslaget.