Efter att en mottagning i Göteborg börjat skicka ut reklam där den erbjuder akupunktur mot spädbarnskolik och där det dessutom står att det ska vara en behandling som godkänts av Socialstyrelsen har flera barnläkare reagerat.

Som svar på barnläkarnas mejl förtydligar myndighetens experter att något sådant godkännande aldrig har existerat. Det är enligt lag vårdgivaren som ska bevisa att den behandling som ges är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Socialstyrelsen har även anmält mottagningen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att se om reklamutskicket ska leda till någon form av åtgärd.