Detta är en av de frågor som regeringen vill ha utredd, enligt ett nytt direktiv.

Regeringen har i dag, torsdag den 14 juni, presenterat direktiven för det arbete som ska ligga som grund för den nya myndighet som från nästa sommar ska sköta tillsynen av vård och omsorg.

Enligt direktivet ska utredaren bemanna myndigheten och besluta om dess organisation och arbetsformer.  

Utredaren ska även överväga om den nya myndigheten ska arbeta med särskilda akutteam som inom några dagar ska kunna besöka verksamhet där det finns brister. Regeringen vill veta om detta är ett kostnadseffektivt arbetssätt.

En särskild departementsskrivelse om Inspektionen för vård och omsorg kommer inom kort att skickas ut på remiss.

Arbetet med att tillsätta en generaldirektör för myndigheten, som sannolikt även kommer att bli utredare, pågår på regeringskansliet, men är ännu inte klart.