Center för e-hälsa i samverkan, Cehis, har träffat en överenskommelse med Landtinget i Uppsala län om att återanvända e-tjänsten Min journal i det landstingsgemensamma projektet Journal på nätet.

– Uppsala har lång erfarenhet och stora kunskaper inom området. Det är därför naturligt att vi bygger vidare på deras arbete, säger Cehis chef Åke Rosandher i ett uttalande på organisationens hemsida.

Tanken är att tjänsten successivt ska bli tillgänglig för alla svenskar och projektet kommer att drivas av Stockholms läns landsting. Journalinformationen ska också kunna sparas på det personliga hälsokontot som regeringen planerar att lansera till hösten.