Det visar en randomiserad dubbelblind studie där patienterna antingen fick 50 eller 400 mg Topimax per dag. Resultaten presenteras av företaget Janssen-Cilag i ett pressmeddelande. 470 patienter deltog i studien, var av 151 barn. Resultatet efter sex månader visade att 90 procent av de barn som behandlades med 400 mg Topimax klarade sig utan ett epileptiskt anfall, jämfört med 78 procent av de barn som fick 50 mg.