Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att en gång i månaden lämna en skriftlig rapport om hur de klarar hanteringen av enskilda klagomål.

Nu har myndigheten lämnat sin första månatliga rapport till socialdepartementet. Drygt 200 fler ärenden registrerades under årets fyra första månader jämfört med samma period förra året, mycket tack vare nyrekryteringar, enligt tillsynschef Per-Anders Sunesson.

– Vi har kraftsamlat, tagit in extra personal och styrt om personal internt så att fler jobbar med tillsynsfrågor. Nu börjar vi bli varmare i kläderna, och ser resultat, säger han.

Samtidigt räknar myndigheten med att antal enskilda klagomålsärenden blir fler i år än i fjol, då 6700 ärenden registrerades. Omkring 25-50 ärenden per dag inkommer till enheten för enskilda klagomål, och Socialstyrelsen lyckas ännu inte leva upp till målet att avsluta 75 procent av ärendena inom ett halvår. I stället har hälften av klagomålen minst ett halvårs handläggningstid, visar rapporten. 

De klagomålsärenden som inkommit före oktober i fjol ska ha avslutats den 1 juli i år, lovar myndigheten.

Men den personal som rekryterats för att arbeta ikapp med klagomålshantering kommer på sikt inte att vara kvar, enligt Per-Anders Sunesson.

Hur ska ni då klara klagomålshanteringen framöver?

– Det kommer att bli tufft, konstaterar han.

Socialstyrelsens rapport ska lämnas senast fem arbetsdagar efter föregående månadsslut.

Har rapporteringskravet satt mer press på er att jobba undan klagomålen?

– Nej. Det spelar inte någon som helst roll för hur vi arbetar, säger Per-Anders Sunesson.