Förslaget att införa gratis vaccinering mot hepatit B från och med nästa år ingår i den budget för Stockholms läns landsting som ska klubbas av landstinget i mitten av juni.

Samtidigt läggs ett förslag i Region Skåne om att utreda frågan.

– Egentligen tycker jag att vaccination mot hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, helt i enlighet med världshälsoorganisationen WHO:s respektive Socialstyrelsens expertgrupps rekommendationer, säger Gilbert Tribo (FP), ordförande i närsjukvårdsberedningen i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Hepatit B smittar via blod och sexuell kontakt och kan i vissa fall leda till leversjukdomar. Smittan har tidigare inte varit så vanlig i Sverige men har ökat.

I många länder ingår hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet, men de nordiska länderna, England och Nederländerna är undantag, enligt Smittskyddsinstitutet. I Sverige erbjuds vaccinet enbart till barn till smittade mödrar eller som av andra skäl tillhör en riskgrupp. Tre landsting har börjat erbjuda gratis vaccinering för alla: Norrbotten, Medelpad och Sörmland, och några andra gör det mot en kostnad.