När Region Skåne ville säga upp de lokala arbetstidsavtalen sa 32 av de 45 specialistsjuksköterskorna på barnintensiven i Lund upp sig. Förhandlingar har pågått sedan i januari men parterna har inte lyckats komma överens. Sjuksköterskornas uppsägningstid går ut i slutet av april.

Barnintensiven på Skånes universitetssjukhus, SUS, i Lund bedriver rikssjukvård inom barnhjärtkirurgi och har också ett avtal med Island om att ta emot hjärtsjuka barn därifrån. Att denna verksamhet hotas har fått tidigare folkhälsoministern Morgan Johansson (S) att lägga fram en interpellation i riksdagen. Interpellationen är ställd till socialminister Göran Hägglund (KD) som får frågan vilka åtgärder han tänker vidta för att säkerställa vården på barnintensiven i Lund.

”Den kollaps som barnintensivvården på SUS står inför kommer att få omfattande nationella konsekvenser som socialministern bör ta på största allvar. Det är en verksamhet som tar decennier att bygga upp igen”, skriver Morgan Johansson i sin interpellation.