Bakgrunden till Socialstyrelsens nyöppnade ärende går tillbaka till 2011 då en rad händelser inträffade i Landstinget Blekinge som fick myndigheten att agera. Bland annat fick svårt sjuka patienter inte rätt omhändertagande på akutmottagningen vid Blekingesjukhuset i Karlshamn under jourtid.

Och Socialstyrelsen var inte heller ensam i sin kritik. I mars samma år avrådde landstingets före detta sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson en bekant att söka sig till akuten i Karlshamn i ett mejl med följande ord:

”Om du får hjärtproblem så se till att du INTE hamnar i Karlshamn, dom kan inget göra – du riskerar att dö där.”

Under hösten 2011 kallade Socialstyrelsen till sig både chefläkare, landstingsdirektörer och politiker för att diskutera patientsäkerhet. I början av 2012 redovisade sedan landstinget en plan för införande av ett ledningssystem för patientsäkerhetsarbete  och nu vill alltså myndigheten se hur det har gått och kräver att Landstinget Blekinge redovisar hur långt det har kommit före den 22 mars.