Landstingen har jobbat med att minska utgifterna för inhyrd personal. Ändå ökade kostnaden i fjol, skriver tidningen Dagens Samhälle som gjort en sammanställning över landstingens budgetar för stafettläkare.

År 2007 var kostnaden strax över 1,4 miljarder kronor för hela landet. Under några år höll sig sedan utgiften kring 1,8 miljarder, för att öka till 2,1 miljarder i fjol.

Gävleborg har högst nota räknat per invånare, följt av Region Gotland. Det är det landsting där kostnaden steg mest: 151 procent på ett år.