Den narkosläkare som misstänktes ha givit den för tidigt födda flickan en för hög dos tiopental friades i tingsrätten 2011.

Därefter anmälde läkaren tre kollegor vid sjukhuset till Socialstyrelsen, och ville även att myndigheten utredde varför över 300 personer varit inne och läst i barnets journal.

Men Socialstyrelsen anser att det så här långt efteråt är svårt att utreda om något fel begåtts och kommer därför inte att gå vidare med ärendet, uppger P4 Radio Stockholm.