Socialnämnden i Kalmar har sagt ja, och om kommunfullmäktige godkänner planen kommer landstinget att skicka en ansökan till Socialstyrelsen. Sprutbytet ska göras vid infektionsklinken, och kan komma att gälla 25-50 personer, rapporterar Barometern och Sveriges Radio.

I Kalmar har det första fallet av hiv-smitta konstaterats bland missbrukare, men bakgrunden till förslaget är främst att hejda spridningen av hepatit C bland sprutnarkomaner.

Landstingen har olika syn på om sprutbytesprogram är rätt väg för att begränsa sjukdomar. Malmö har haft ett sprutbytesprogram i många år, Göteborg har sagt nej och Stockholm har beslutat att införa sprutbyte.