En patient kom in på akuten vid Alingsås lasarett på grund av andningssvårigheter. Där konstaterades att struplocket var så svullet att det krävdes ett rör i luftvägen för att förhindra kvävning. Rätt utrustning saknades dock och när den skulle hämtas från operation tog personalen fel.

Patienten blev sedan hastigt försämrad och sedan ett försök att skapa fria luftvägar med hjälp av ett snitt i halsen misslyckats kvävdes patienten. 

Det inträffade anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria och sjukhuset har nu sett till att utrustning för säkerställande av fria luftvägar finns tillgänglig på akuten.