Socialstyrelsen varnade redan 2010 för att den skånske läkaren missbrukade bland annat opiater och cannabis, uppger Skånska Dagbladet. Läkaren sökte hjälp. Efter rehabiliteringen i Lund krävde arbetsgivaren att läkaren skulle genomgå regelbunden provtagning för att försäkra sig om att läkaren var drogfri.  

Men läkaren ska sedan ha manipulerat ett urinprov och lämnat in förfalskade recept på morfinmedel till apotek.

Enligt läkaren handlar det om ett missförstånd, men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, har inte kunnat fastslå att det är så. HSAN beslöt därför i november 2011 att läkaren skulle få en prövotid på tre år. Var tredje vecka skulle läkaren också genomgå ett drogtest. Vid flera tillfällen lämnade dock läkaren återbud. Två av de tester som läkaren genomförde visade ett positivt resultat för narkotika.

I december upptäckte läkarens chef att stora mängder narkotiska preparat skrivits ut till två personer utan någon journalföring. Ett apotek på orten har också uppgett att läkaren ska ha hämtat ut ett opiatläkemedel.  Två händelser som läkaren nu har polisanmälts för.

På grund av det misstänkta missbruket anser Socialstyrelsen att läkaren inte kan utöva sitt yrke och kräver därför att läkaren får sin legitimation återkallad.