Enligt en prognos i Socialstyrelsens årliga rapport förväntas kostnaderna för läkemedelsförmånen bli 20,4 miljarder kronor i år. Det är en minskning med 2,5 procent jämfört med 2011, då kostnaderna för läkemedelsförmånerna ökade med 0,8 procent.

Socialstyrelsen uppger att det delvis beror på att många läkemedel förlorar sina patent. Då kan billigare kopior säljas i stället. Även landstingens mer noggranna uppföljningar av läkemedelsförskrivningar ska vara ett skäl.

Kostnaderna för receptbelagda läkemedel väntas fortsätta minska även under 2013, för att sedan återgå till en ökningstakt på mellan 1,5 och 4 procent per år.

I Socialstyrelsens riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar föreslås en satsning på TNF-alfahämmare och andra biologiska läkemedel. Det bidrar till kostnadsökningen.