Carema köpte vid halvårsskiftet Limhamns Läkargrupp och anslöt den till hälsovalet, Skånes variant av vårdvalet. Men hösten var turbulent, sex av läkarna sade upp sig och en gick i pension.

Många patienter följde med sina läkare till deras nya arbetsplatser. Vårdcentralen i Limhamn förlorade över 5 600 listade patienter på ett år, vilket ställer till stora ekonomiska problem.

Ola Ringdahl, regiondirektör för Carema Sjukvård Region Syd, säger till tidningen att läget är allvarligt.  Nu har en ny verksamhetschef tillsatts och Ola Ringdahl hoppas att patienterna ska hitta tillbaka.

Carema Limhamn är fortfarande en av södra Sveriges största vårdcentraler med 22 000 listade patienter den sista februari i år.