Sedan utbrottet av mässling startade i Uppsala län för två månader sedan har 14 fall bekräftats. Det rapporterar Smittskyddsinstitutet, SMI.

Utbrottet har ägt rum i både Uppsala och Stockholms län. Det senaste konstaterade fallet i Uppsala gäller en person som insjuknade 2 mars. I Stockholms län har dock ingen rapporterats smittad sedan 2 februari.

SMI meddelar även att förutom utbrottet i Uppsala har ytterligare tre personer insjuknat i efter utlandsvistelse i Tyskland, Thailand och Qatar.