Hotet från växande antibiotikaresistens har lett till beslutet att inleda ett forskningsprogram för att få fram nya antibiotika, där EU är med som finansiär. Forskningsprogrammet stöds av IMI, Innovative Medicines Initiative, som är den största europeiska satsning som gjorts gemensamt av offentliga och privata aktörer. De första projekten har en budget på 224 miljoner euro, över 2 miljarder kronor. Hälften kommer från IMI och den andra hälften kommer från läkemedels- och bioteknikföretagen Astra Zeneca, Glaxo Smithkline, Janssen, Sanofi och Basilea Pharmaceutica

– De ekonomiska incitamenten att satsa på antibiotikaforskning är små, samtidigt är samhällsrisken med tilltagande antibiotikaresistens betydande. Att arbeta tillsammans kommer att vara centralt i vägen mot ny antibiotika, säger från Andreas Heddini, medicinsk rådgivare, Glaxo Smithkline.