– Vi har tagit fram en strategi som Socialstyrelsen och Datainspektionen har ställt sig bakom. I den sätter vi långsiktiga mål, bland annat att man ska ta fram en nationell handlingsplan med riktlinjer för att ge patienter bättre integritetsskydd, säger Fia Ewald, handläggare vid Myndigheten för beredskap och samhällsskydd, MSB, med ansvar för informationssäkerhet i vård och omsorg, till Dagens Medicin.

Tanken är, enligt Sveriges Radio Ekot, att den nya handlingsplanen ska innehålla riktlinjer som vårdgivare kan enas kring. Bakgrunden är att utvecklingen inom IT och efterfrågan på information inom vården gör att det finns mycket information om patienter i olika datasystem. Informationen kan vara av känslig karaktär och sådan som patienter inte vill att fel person ska kunna ta del av. Även om det ska vara möjligt för patienter att spärra delar av informationen för andra fungerar inte detta i dag. Myndigheterna anser att enskildas integritet måste garanteras.