Han heter Olle Söder, är prefekt vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet och verksam som barnendokrinolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. I förra veckan valdes han till ny ordförande i Svenska barnläkarföreningen.

– Det är ett väldigt fint uppdrag. Jag hoppas att jag ska motsvara de förväntningar som finns, säger Olle Söder.

Som ordförande ska Olle Söder företräda landets barnläkare, men även bevaka frågor som berör barnperspektivet. Rätt utbildning för barnläkare och att utbildningen ska vara anpassad till EU ligger högt på listan.

– Vi är också oroliga över återväxten i vår kår. Tittar vi på åldersfördelningen finns för få unga. Vi måste kämpa för att locka fler till yrket.

Olle Söder har under sitt yrkesliv arbetat i bland annat Pakistan, Vietnam, Etiopien och ska snart åka till Minsk i Vitryssland.

Det internationella utbytet tror han är viktigt. Både för att svenska barnläkare kan hjälpa barn och barnsjukvården i andra länder, men också för att det bidrar till att ge en annan bild av vår egen barnsjukvård.

– En fråga som stöts och blöts här kanske inte är en så stor fråga sett ur ett internationellt perspektiv. Jag vill inte peka på en enskild sakfråga, men på platser med mindre resurser kan de ha löst en fråga som vi har problem med här.