På den nya hemsidan ska alla allvarliga biverkningsrapporter för centralt godkända läkemedel publiceras.

Biverkningsrapporterna hämtas från EU:s centrala säkerhetsdatabas, som nationella myndigheter använder för att rapportera allvarliga biverkningar.

Eftersom biverkningarna rapporteras in redan vid misstanke om samband, varnar Läkemedelsverket för att dra omedelbara slutsatser utifrån den information som finns på sidan.

En svensk version ska lanseras om en dryg månad, men biverkningstermerna kommer även att vara på engelska även i fortsättningen.

European database of suspected averse drug reaction reports hittar du här.