Enligt Region Skånes biträdande smittskyddsläkare Eva Gustafsson mår båda bra och har inte behövt intensivvård.

Att det skulle bli fler fall av svår grupp A-streptokocksjukdom var väntat.

– Det ovanliga för oss är att så många som elva personer har fått en livshotande variant av A-streptokocksjukdom i år, säger hon till Dagens medicin.

De nya fallen innebär att 45 personer i Skåne har drabbats av svår grupp A-streptokocksjukdom hittills i år, att jämföra med i genomsnitt 60 rapporterade fall totalt på ett helt år.