Mannen uppträdde mycket hotfullt mot personalen innan en läkare lyckades övermanna honom.

Landstinget Gävleborg har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket.