Normalt sett finns ingen aktuell produktinformation för licensförskrivna läkemedel. Men Roaccutan (isitretinoin) utgör ett undantag, enligt Läkemedelsverket, då det är viktigt att patienterna vet hur läkemedlet ska användas på grund av biverkningsprofilen.

Och nu finns en ny bipacksedel, som myndigheten vill göra apoteken uppmärksamma på. Läkemedelsverket uppmanar samtliga apotek att säkerställa att patienterna får tillgång till den nya bipacksedeln, som finns att hämta på Läkemedelsverkets hemsida.

Roaccutan får inte användas av gravida eller av barn under 12 år.