Allt fler patienter med förmaksflimmer behandlas med så kallad lungvensisolering, ablation. Vanligen följs de upp av kardiologer, ofta specialister på hjärtrytmrubbningar.

Under kardiovaskulära vårmötet presenterade Liselott Hult, sjuksköterska på hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, en utvärdering av klinikens modell att följa upp patienter som genomgått en komplikationsfri lungvensinsolering. Där har i stället sjuksköterskorna ansvaret för uppföljningen, som sker via telefon efter tre, sex och tolv månader. Efter fyra månader kommer patienten dessutom på ett besök på en timme på sjukhuset.

- Vi har inte sett några negativa effekter och patienterna är nöjda, berättade Liselott Hult.

Upplägget sparade 100 läkaruppföljningar per år.

- Det innebär att läkarna hinner träffa fler nya patienter, konstaterade Liselott Hult.

Hennes slutsats är att sjuksköterskebaserad uppföljning är praktiskt genomförbar, säker och minskar kostnaderna.