Nästan lika många smittades av ehec 2012, som under rekordåret 2011. Det rapporterar Smittskyddsinstitutet.

Under förra året rapporterades 472 fall av ehec, vilket är en hög siffra med tanke på att det inte förkommit några stora utbrott under året.

Enligt Smittskyddsinstitutet är det ”anmärkningsvärt” att så många fall förra året inte har några kända kopplingar till andra fall eller till kända smittkällor.

En anledning till ökningen kan vara att ett utbrott i Tyskland 2011 ökade medvetenheten kring ehec och ledde till fler provtagningar. Samtidigt kan det inte uteslutas att det handlar om en verklig ökning.

Nu har Smittskyddsinstitutet och Statens veterinärmedicinska anstalt inlett ett projekt för att bättre kunna tolka vilka ehec-typer vi blir sjuka av och hur de sprids mellan djur och människor.