DNA från tre personer i stället för två. Det ska göra det möjligt att undvika allvarliga ärftliga och mitokondrierelaterade sjukdomar vid konstgjord befruktning, IVF, berättar BBC News.

”Tre-personers-IVF” hämtar den huvudsakliga genetiska informationen från en kvinna och en man. Den hamnar sedan i en annan kvinnas donerade ägg, med friska mitokondrier. Barnet beräknas få 0,1 procent av sin DNA från donatorn.

Behandlingen är etiskt försvarbar, tycker det oberoende rådgivningsorganet Nuffield Council. Men inte David King, ordförande för organisationen Humans Genetics Alert. Han kallar behandlingen både onödig och väldigt farlig eftersom den tillåter ”skapandet av genetiskt modifierade designade bebisar", när han pratar med BBC News.

Den brittiska myndigheten Human Fertilisation and Embryology Authority kommer att ta upp frågan i september och presentera sitt resultat nästa år.