Personalbristen på BUP på Skaraborgs sjukhus är stor, uppger P4 Skaraborg. Det har varit svårt att klara vårdgarantin och pressen att klara den har varit tuff på personalen. BUP har som ett led i detta fått prioritera och har bara tagit emot de patienter med svårast problem.

Detta, i kombination med flytt av mottagningar, förvirrande IT-system och nya bestämmelser om schemaläggningar, har skapat ett så stort arbetstryck att en del av personalen har slutat.

På akutmottagningen jobbar tio personer i stället för 15. BUP försöker få ett undantag från det anställningsstopp som finns på Skaraborgs sjukhus för att anställa fler sjuksköterskor och socionomer.