Under våren har tre läkare slutat på vårdcentralen Medicinskt centrum i Norrköping. Mottagningen har på kort tid vuxit kraftigt och har i dag över 14 000 patienter.

Den tillförordnade chefen, Gunilla Rundqvist, som nyligen har tillsatts i avvaktan på en mer permanent lösning, tycker att det är tråkigt att läkarna valt att sluta och vet inte varför.

– Vi tittar på situationen nu för att det ska se bra ut framöver och vi söker samtidigt fler läkare, säger hon till Folkbladet.

Nu bemannas mottagningen med fem – sex läkare dagligen, vilket räcker för att ha en bra verksamhet, enligt Gunilla Rundqvist.