Ansökningstiden för posten som generaldirektör gick ut i går torsdag. Då hade 13 personer sökt jobbet, enligt Pharma Online.

Bland de sökande finns flera personer som i dag arbetar inom sjukvård och hälsa, bland andra:

  • Anna-Karin Edstedt Bonamy, biträdande överläkare, Södersjukhuset.
  • Roberto Felizia, verksamhetschef, Beroendekliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.
  • Margareta Hammarström, verksamhetschef, Södersjukhuset samt adjungerad professor vid Karolinska Institutet.
  • Seher Korkmaz, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
  • Niko Laine, kris- och traumacentrum inom Sörmlands läns landsting.
  • Robert Wiksten, avdelningschef, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
  • Annemieke Ålenius, administrativ direktör, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Stefan Carlssons utredning om de framtida myndigheterna på vårdområdet ska gå ut på remiss under hösten, men redan nu pågår rekryteringen för chef till en av de fyra föreslagna myndigheterna. Den nya myndigheten ska ansvara för tillsyn och tillstånd inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, något som i dag ingår i Socialstyrelsens uppdrag.