Socialstyrelsen kritiserar en vårdcentral i Mark sedan en kvinna med sköldkörtelproblem inte fått den behandling som hon borde. Något som ledde till att hon avled.

Efter ett besök i höstas skickades kvinnan hem med antibiotika på grund av luftrörsproblem. Vid hemkomsten fick hon andningssvårigheter och cirkulationsstillestånd. Några dagar senare avled hon.

I patientjournalen framgår att kvinnan dog av kvävning till följd av att luftstrupen pressats ihop av en "gigantisk struma" som även bredde ut sig i bröstkorgen, berättar Borås Tidning.

Socialstyrelsen konstaterar att "handläggningen av den här patientens sköldkörtelsjukdom har under flera års tid legat på en oacceptabel nivå".