Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbottens läns landsting hade sammanträde på onsdagen. Nämnden förslår bland annat att öka avgiften för läkarbesök vid geriatrik, psykiatri, rehabcentrum, beteendemedicin, stressrehabilitering samt arbets- och miljömedicin från 200 till 300 kronor. Detta ska beröra totalt 23 000 läkarbesök årligen.

I dag är vaccinering mot hepatit B endast gratis för barn som tillhör riskgrupper. Men nämndens förslag är att alla föräldrar till spädbarn ska kunna erbjudas gratis vaccination från och med nästa år.

Förslagen ska upp i landstingsfullmäktige innan beslut kan fattas.

Även Region Skåne och Stockholms läns landsting planerar att införa gratis vaccinering mot hepatit B inom barnhälsovården.