En oberoende revision av verksamheten vid husläkarmottagningen Engelbrektskliniken har funnit allvarliga brister i den medicinska kvaliteten Det handlar om avsaknad av, och bristfällig journalföring.

Särskilt allvarligt ser revisorerna på den undermåliga journalföringen för patienter som behandlas med blodförtunnande medel som Waran.

– Mottagningen erbjuder inte den medicinskt säkra vård som krävs för att de ska få vara med och ge primärvård till invånarna i länet. Därför föreslår vi att mottagningen upphör så snart det är möjligt och att Socialstyrelsen gör en vidare granskning av verksamheten, säger Peter Lundqvist, enhetschef vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i ett pressmeddelande.

Landstingets revisionsrapport kommer även att överlämnas till Socialstyrelsen.

Utöver de medicinska bristerna finns felaktigheter i hur kliniken hanterat landstingets medel.

Bland annat har beställningar av laboratorieanalyser inte bekostas av husläkarmottagningen. Istället har undersökningarna gjorts genom läkare som är anslutna till den nationella taxan, och som har rätt till kostnadsfri medicinsk service.

En närmare utredning av de ekonomiska förhållandena kommer att göras av förvaltningen.

Socialdemokraterna anser i en kommentar att härvan är så allvarlig att den bör polisanmälas.

– Detta sänder en tydlig signal om landstinget på inga sätt tolererar fusk med skattebetalarnas pengar, oavsett om man bedriver vård i privat eller offentlig regi, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson.