Vinterkräksjuka personer ligger i flera av sjukhusets dubbelsalar, vilket gör att den andra platsen inte går att använda och överbeläggningar har uppstått. Därför ligger nu upp till sex patienter i korridoren på vissa avdelningar. Totalt är tolv inlagda drabbade av kräksjukan.

– De senaste veckorna har vi haft besvärande överbeläggningar. Det kan nog uppfattas som kaos, men vi måste ta hand om alla patienter som behöver sjukvård och vi vet att det ser likadant ut i hela länet, säger Per Wessén, chefläkare för division medicin, till Arbetarbladet.

På måndagen var överbeläggningen 16 patienter på 120 vårdplatser på avdelning 109. En pågående ombyggnad av kirurgin förhindrar ett öppnande av en extra vårdavdelning och flera utredningar av patienter måste skjutas upp några veckor.