Mobbning slår inte slumpmässigt. Tidigare forskning har visat att personer med nedsatt social förmåga oftare drabbas.

Nu har Susanne Bejerot, psykiater och forskare vid Karolinska institutet gjort en studie med omkring 2 000 yrkesverksamma svenskar som fick besvara frågor om mobbning, akademisk och motorisk förmåga.

Av dem rapporterade 28 procent att de varit mobbade i åtminstone någon omfattning som barn. Studien visade ett starkt samband mellan att vara klumpig och bli mobbad. Hela 46 procent av dem som berättade att de hade problem med smidighet, balans eller var dåliga i gymnastik hade varit mobbade. Bland dem som hade en bättre motorisk förmåga än genomsnittet var siffran 12 procent.

– Det är alltså nästan 50 procents risk att bli mobbad om du är ett klumpligt barn, så detta är en viktig fråga, sade Susanne Bejerot.

Det starka sambandet gick igen i en mindre studie med högskolestuderande och i en annan med 280 patienter med allvarliga psykiska störningar där även föräldrarna intervjuats – där var det bara grovmotorik som föll ut.

Motoriska störningar är ofta kopplade till psykiatriska diagnoser, och Susanne Bejerot menade att motoriken ligger bakom mycket av det som uppfattas som dålig social förmåga. Det kan handla om kroppsspråk, röst, intonation och blick.

På frågan om träning för att förbättra motoriken kan minska risken för mobbning svarade Susanne Bejerot att sådana studier saknas.

– Men de måste göras, så att vi kan dra några slutsatser, avslutade hon.